Kadın-Erkek ve Aile Hakkındaki Sözleri

 • "Erkek küll'dür. Kadın ise erkekten bir cüz'dür. Kadının erkeğe meyli, cüz'ün külle olan meyli gibidir. Bunun için kadının erkeğe meyli, erkeğin kadına meylinden daha fazladır. Fakat kadında hayâ olduğu için bu meyli perdeler. Kadının meylinin çok olmasının bir hikmeti de, âile saâdeti ve neslin devamıdır."

  Devamını oku...

Tıpla İlgili Diğer Görüş ve Tavsiyeleri

 • "İlme, ulemâya hürmet edilmeye edilmeye bu hale geldik. İlimden, ulemâdan uzak kalanlara Allah Teâlâ şu belaları musallat eder: a) Başlarına bir zâlimi musallat eder b)- Adı bilinmedik hastalıklar verir c)- İşlerinde kesat (bereketsizlik) olur d)- En kötüsü ve en dehşetlisi de, şek üzere ölürler."

  Devamını oku...

Çeşitli İlim Dallarıyla İlgili Sözleri

 • "Kendi bildiğimize Kur'an'dan ve Hadis'ten mânâ çıkaramayız; onunla amel edemeyiz. Ancak ulemânın (müçtehit âlimlerin) kâide-i mukarreresi (yerleşik kuralları) altında mânâ istihrâc edip, ona göre amel etmeliyiz."

  Devamını oku...

Güzel Ahlâkla İlgili Sözleri

 • "Kur'ân irşâdı altında bir istikâmet, bin kerâmetten daha üstündür."

 • "Müsbet düşünelim, müsbet söyleyelim, müsbet hareket edelim."

 • "Bizim vazifemiz, emrolunduğumuzu yapmaktır; ötesi bizim vazifemiz değildir. Herkes kendi mertebesini bilmeli ve kendi mertebesinde vazifesini yapmalıdır. Kapıcı müdürün; odacı şefin işine karışırsa, nizâm-ı âlem bozulur. İşte o zaman da kıyâmeti beklemeli!.."

  Devamını oku...

Güzel Ahlâkla İlgili Sözleri

 • "Kur'ân irşâdı altında bir istikâmet, bin kerâmetten daha üstündür."

 • "Müsbet düşünelim, müsbet söyleyelim, müsbet hareket edelim."

 • "Bizim vazifemiz, emrolunduğumuzu yapmaktır; ötesi bizim vazifemiz değildir. Herkes kendi mertebesini bilmeli ve kendi mertebesinde vazifesini yapmalıdır. Kapıcı müdürün; odacı şefin işine karışırsa, nizâm-ı âlem bozulur. İşte o zaman da kıyâmeti beklemeli!.."

  Devamını oku...

71 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

 • Kategori: Anma Haftası 2017
 • Kategori: Anma Haftası 2016
 • Kategori: Anma Haftası 2015
 • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37