Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu 2014

 

II. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELİ SEMPOZYUMU

(KASTAMONU’NUN MANEVİ MİMARLARI)

04-06 Mayıs 2014 – Kastamonu

 

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Şeyh Şa’ban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 04-06 Mayıs 2014 tarihinde Kastamonu’da Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu (Kastamonu’nun Manevi Mimarları)’nu düzenleyecektir.

DÜZENLEYEN KURUM

-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ve

-ŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

AMAÇ

 

Üzerinde yaşadığımız topraklarda üretilen ve sonrakilere bırakılan ilim, fikir ve irfan mirasının, bugün yaşadığımız problemlerin çözümünde bize önemli katkılar sağlayacağı takdir edilecektir. Diğer taraftan bu miras, geleceğe dair çözümlemelerimiz için geniş açılımlara da imkân sağlayacaktır. Son birkaç yüzyıldır sergilemekte olduğumuz “yüzümüzü dışarıya çevirme” tavrı, bugün kendi mirasımızın daha çok farkında olma tavrına yönelmeye başlamış görünmektedir. Bu bağlamda ilmî mirasımızın potansiyel imkânlarını araştırma, inceleme ve tahlillerle gün yüzüne çıkararak onlardan yararlanmayı sağlamak, söz konusu mirasın oluşum ve intikalinde rol oynamış isimleri yakından tanımak, ilim camiasını bekleyen önemli görevlerden biri haline gelmiştir.

Şeyh Şa’ban-ı Veli’den günümüze hem ilmi mirasımıza sahip çıkmak, hem hayatlarını ve eserleriyle onları kamuoyuna daha yakından tanıtmak amacıyla Kastamonu’nun Manevi Mimarlarını konu edinen bir sempozyum düzenlenmesi düşünülmüştür. Bu sempozyumda Kastamonu’nun manevi mimarlarının hayatlarını, eserlerini, din anlayışlarını, icra ettiği görevleri, ilim anlayışlarını, farklı ilim dallarındaki birikimlerini, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi farklı boyutlarını ele almak ve incelemek temel hedef olacaktır.

Kastamonu Üniversitesi himayesinde İlahiyat Fakültesi ve Şeyh Şa’ban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu sempozyuma farklı alanlardaki ilim insanlarının ve değerli aydınların katkılarını beklemekteyiz.

 

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT YERLEŞKESİ

3 MART KONFERANS SALONU

 

SEMPOZYUM ONUR BAŞKANI

Prof. Dr. Seyit AYDIN

(Kastamonu Üniversitesi Rektörü)

 

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN

(İlahiyat Fakültesi Dekanı)

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Doç. Dr. Burhan BALTACI

Doç. Dr. Dilaver SELVİ

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇEKİN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gedik

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KİSBET

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BULUT

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK

Arş.Gör. C.Ceren ÇAVUŞ

Arş.Gör. Yusuf KOÇAK

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN (Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hasan ONAT(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Himmet KONUR (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İsa ÇELİK (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN (Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE(Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kemalettin TAŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. M. Erol KILIÇ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet ATALAN (Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa KARA ( Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Necdet TOSUN (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ramazan UÇAR (Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Osman TÜRER  (Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ ( Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Kazakistan)

Prof. Dr. Sönmez KUTLU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adem TUTAR ( Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Yusuf BENLİ (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Arif NAUSHAHİ (Government Gordon College Rawalpindi-Pakistan)

Prof. Dr. Ghulam MOEEN UD DİN (Punjab University Oriental College Lahore-Pakistan)

Doç. Dr. John CURRY(Universty of Nevada-ABD)

Doç. Dr. Dilaver SELVİ    (Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç.Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. İhsan SOYSALDI (Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet RIHTIM (Qafqaz Üniversitesi Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü-Azerbaycan)

Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ   (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Sultan Murat ABJALOV (El-Farabi Üniversitesi-Kazakistan) 

 

 

TARİH:04-06.05.2014
YER: 3 MART KONFERANS SALONU

 

II. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELİ SEMPOZYUMU

(KASTAMONU’NUN MANEVİ MİMARLARI)

 

 

04.05.2014 PAZAR
ŞEYH ŞA’BÂN-I VELİ SALONU

 

 

10.00 -11.00
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kur’an-Kerim
 

Protokol Konuşmaları
 

Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN

Sempozyum Koordinatörü

İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Seyit AYDIN

 Kastamonu Üniversitesi Rektörü

 

Erdoğan BEKTAŞ

Kastamonu Valisi

 

Prof. Dr. Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

11.00-12.00

 

Açılış Konferansı

PROF. DR. SABRİ HİZMETLİ

 

 

 

ÖDÜL TÖRENİ

 

 

 

 

 

12.00-13.00: Öğle Yemeği

 

I. GÜN

ÖĞLEDEN SONRA

ŞEYH ŞA’BÂN-I VELİ SALONU

I.OTURUM (13:30-14:30)

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. ALİ RAFET ÖZKAN

Azerbaycan-Anadolu Tasavvuf Alakaları ve Halvetiliğin Yayılmasında

Seyyid Yahya Şirvani'nin Yetiştirdiği Sufilerin Rolü

Doç. Dr. Mehmet RIHTIM(Qafqaz Üniversitesi)

 

Manevî Mimarların İhya Ettiği Peygamberi Miras

Doç. Dr. Dilaver Selvi (Kastamonu Üniversitesi)

 

Tasavvufi Düşüncede Nefis Kavramı

Prof. Dr. İsa ÇELİK (Atatürk Üniversitesi)

 

Hakikatin Estetik Boyutu Tasavvuf ve Divan Şiirinin Müşterekleri

Yrd. Doç. Dr. Nurgül SUCU(Selçuk Üniversitesi)

 

II.OTURUM (15:00-16:00)

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. İLYAS ÇELEBİ

Harîrîzâde’nin Kenzü’l-feyz İsimli Eserine Göre

Halvetiyye’de Tasavvufî Eğitim ve Âdâb

Prof. Dr. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi)

 

I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Kastamonu Mevlevi Şeyhi Amil Çelebi ve Ailesi

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

Şeyh Şa’ban-ı Veli Müzesinde Bulunan Tefsirli Kur’an Meali Üzerine  

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN (Erciyes Üniversitesi)

 

III. OTURUM (16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. MEHMET ATALAN

İslâm Garip Başladı ve Sonunda Garip Hale Dönecek; Gariplere Ne Mutlu!

Hadisine Orijinal Bir Bakış Açısı Getiren Mehmet Feyzî Efendi’nin Peygamber ve Sünnet Anlayışı

Doç. Dr. Bekir TATLI (Çukurova Üniversitesi)

 

Mehmet Feyzî Efendi’nin Kur’ân’ı Anlama İlkeleri ve Kur’an’dan Yaptığı İktibasların

Tefsir Perspektifinden Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Burhan BALTACI (Kastamonu Üniversitesi)

 

Kastamonulu Âlim Mehmet Feyzi Efendi’nin Hayatında Devlet- Vatan ve Millet Kavramlarının Yeri

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR (Kastamonu Üniversitesi)

Uz. Öğrt. Hamdi ÖZDEN(Milli Eğitim-Öğretmen)

 

Mehmet Feyzî Efendi’nin Kendi Hayat Safhalarını İfade Ederken Kullandığı Tasavvufî Kavramlar “Hubbî-Cübbî-Sükûtî-Türâbî”  

Uz. Öğrt. Naile BALTACI (Doktora Öğrencisi-Milli Eğitim)

19.00-19.30: Akşam Yemeği

I.GÜN

ÖĞLEDEN SONRA

ÖMER FUÂDÎ SALONU

 

I.OTURUM (13:30-14:30)

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. NECDET TOSUN

Şabaniyye Kolunun Önemli Bir Temsilcisi

Nasuhi Efendi’nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri

Doç. Dr. Vahit Göktaş (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali Tenik (Harran Üniversitesi)

 

Şeyh Şa’ban-ı Velî’nin Hocası Hayreddin-i Tokâdî

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ GÜREL (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyal Nedenleri Bağlamında

Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

 

II. OTURUM (15:00-16:00)

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. DİLAVER SELVİ

 

Kastamonulu A’reczâde Ahmed Efendi ve İhlâs Sûresi Tefsiri

Şükrü MADEN (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)

 

Kastamonulu Kıraat Âlimi Hafız Ömer AKÖZ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR(Kastamonu Üniversitesi)

Öğrt. Mehmet Uzun Milli Eğitim

 

Bediuzzaman Metafiziğinin Kavram ve Kuramları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hopaç (Ordu Üniversitesi)

 

Bir Şâbânî Müntesibi Olarak Mehmed Zihni Efendi

Öğrt. Adem ERSOY Din Eğitimi Uzmanı- Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OTURUM (16:30-17:30)

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. PROF. DR. NURİ KÖSTÜKLÜ

 

Aziz Mahmûd-ı Hüdâî Hulefâsından Devâtî Mustafa Efendi ve

Kastamonu’da Kurduğu Celvetî Tekkesi

Osman GÖRDEBİL

 

Safranbolulu İsmâil Necâti Efendi (1840-1919)

Fatih YILDIZ ((Milli Eğitim Bakanlığı-Öğretmen)

 

Kastamonu’nun Manevi Mimarlarından

Benli Sultan’ın Hayatı ve Hizmetleri

Nail KARAGÖZ (Milli Eğitim Bakanlığı - Öğretmen)

 

 

II. GÜN

ÖĞLEDEN ÖNCE

ŞEYH ŞA’BÂN-I VELİ SALONU

 

I.OTURUM (09:30-10:30)

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ÖNDER ÇAĞIRAN

 

Şeyh Ahmed Siyahî/Hâlidî Dergâhı Vakfiyesi ve Kütüphanesi

Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi)

Mustafa GEZİCİ (Milli Eğitim-Araştırmacı)

 

Kastamonu Mevlevihanesi Postnişini Kayserili Ahmet Remzi (Akyürek) Dede 

Doç. Dr. Murat SERDAR (Erciyes Üniversitesi)

 

Kırkçeşme Nakşî-Hâlidî Dergâhı: Dergâh Kütüphanesi ve Eserleri

Dr. Necdet Yılmaz (M. Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi)

II. OTURUM (11:00-12:00)

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. İSA ÇELİK

Kastamonu’nun Seydiler İlçesinde Zaviye Kurucusu Bir Zat: Şeyh Emre

Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)

 

Bir Şabanî Dervişi Olan Sultan III. Murad’ın

Mektupları ve Şiirlerine Göre Tasavvufî Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Türkân ALVAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

 

Seyyid Ahmet Hicabi Hazretlerinin (K.S) (1826-1889) İcazetnâmesine Göre:

Yetişmesi Ve Almış Olduğu Eğitim

Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ (Kastamonu Üniversitesi)

 

 

12.00-13.30: Öğle Yemeği

2. GÜN

ÖĞLEDEN SONRA

ŞEYH ŞA’BÂN-I VELİ SALONU

 

I.OTURUM (13:30-14:30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet TAŞGIN

Mevlana Celaleddin-i Rumi Sufizminin Mahiyeti

Prof. Dr. Elman Quliyev (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)

 

Türk Tasavvuf Edebiyatının Görkemli Temsilcisi: Hoca Ahmet Yesevi

Aytən Abbasova (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)

 

Halvetilik ve Nimetullahiye: Ortak Felsefi ve Ahlaki Yönler

Doç. Dr. Sabira Nematzadeh (Bakü Devlet Üniversitesi)

Doç.Dr.Sebine Nimetzade (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

 

II. OTURUM (15:00-16:00)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet RIHTIM

Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına

Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî İle İlgili Anlatılar

Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI (Kastamonu Üniversitesi)

 

Şeyh Şa’bân-ı Velî Külliyesi Haziresi’nde Bulunan Halveti Tarikatı –

 Şabaniyye Tâc-ı Şerifli Mezar Taşları

Öğr. Gör. Mustafa ÇETİNASLAN (Selçuk Üniversitesi)

Öğr. Gör. Özgür YENİ (Kastamonu Üniversitesi)

 

Şeyh Şa’ban-ı Veli ve Kastamonu’ya Hizmet Çerçevesinde

Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı

Yrd. Doç. Dr. Muharrem AVCI (Kastamonu Üniversitesi)

 

III. OTURUM (16:30-17:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sultan Murat ABJALOV

Candaroğlu İsmâil Bey’in Hulviyyât-ı Şâhî İsimli

İlmihal Kitabında İbadetlerin Hikmetleri

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK (Kastamonu Üniversitesi)

Taşköprülüzâde’nin Felsefe, Kelâm ve Tasavvufa Bakışı

Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)

Sofuzâde Mehmed Tevfik Efendi’nin

Hulviyyât Adlı Eseri ve Şiirlerinde Şâbâniyye Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Şerife UZUN (Kastamonu Üniversitesi)

 

3.OTURUM (18:00-19:00) Değerlendirme

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali Rafet ÖZKAN

Prof. Dr. Necdet TOSUN

Prof. Dr. İsa ÇELİK

Doç.Dr. Mehmet RIHTIM

Doç.Dr. Dilaver SELVİ

19.00-20.00: Akşam Yemeği

2. GÜN

ÖMER FUÂDÎ SALONU

ÖĞLEDEN ÖNCE

1.OTURUM (09:30-10:30)

Oturum Başkanı: DOÇ.DR. CEVDET YAKUBOĞLU

Ömer Fuâdî’nin Risâle-i Virdiyye Adlı Eserindeki Tasavvufi Görüşleri

Asuman UNAL ÖZCAN (Kastamonu Müftülüğü)

Ömer Fuâdî Halvetî'nin "Halvet Risalesi" ve Halvet

Arş. Gör. Cennet Ceren Çavuş (Kastamonu Üniversitesi)

Ömer Fuâdî ve Sadefiyye ve Muslihu’n-Nefs Adlı Eserleri

Ülkü ŞAHİN (Milli Eğitim Bakanlığı - Öğretmen)

2. OTURUM (11:00-12:00)

OTURUM BAŞKANI: YRD.DOÇ.DR. CENGİZ ÇUHADAR

Yeni Belgeler Işığında Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi ve Tesirleri

Cihat Demirci (Milli Eğitim Bakanlığı - Öğretmen)

Menâkıb-ı Haseniyye’ye Göre Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKYOL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Bir Nakşî Halifesinin Kastamonu’da Sürgün Yılları ve Burada Yazdığı Eseri

Necmettin AZAK (Araştırmacı)

2. GÜN

ÖMER FUÂDÎ SALONU

ÖĞLEDEN SONRA

 

1. OTURUM (13:30-14:30)

OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. İHSAN ÇAPCIOĞLU

Şeyh Şa’bân-ı Velî Türbesi’nde Ortaya Çıkan Sebil Yapısı 

Öğr. Gör. Özgür YENİ

Şeyhülislam Sa’di Çelebi ve Kadı Beydavi Haşiyesinin

Metot ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Ersin ÇELİK (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

XIX. Asırda Kastamonu’da Tasavvuf

Arş. Gör. Sinan KÖSEDAĞ (Kastamonu Üniversitesi)

 

2. OTURUM (15:00-16:00)

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. BURHAN BALTACI

Tasavvufi Eğitim Anlayışı İle Günümüzdeki

Bazı Eğitim Kavramlarının Örtüştüğüne Dair Bir Çalışma

Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN (Mevlana Üniversitesi)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Tasavvuf Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇEKİN (Kastamonu Üniversitesi)

Rahmetli Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu'nun

Kastamonu'nun Manevi Mimarlarıyla İlgili Araştırmaları

Nail TAN (Emekli Genel Müdür)

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

84 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

  • Kategori: Anma Haftası 2017
  • Kategori: Anma Haftası 2016
  • Kategori: Anma Haftası 2015
  • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37