Meslekî Din Eğitiminin Sorunları

Ülkemizde meslekî din eğitiminin ideal bir seviyede olmadığı açıktır. Bunun nedenlerini araştırdığımızda, sorunların çıkış kaynağının bir çok faktöre dayalı olduğu görülmektedir. Yapılması gereken, öncelikle meslekî din eğitiminin önündeki sorunları tespit etmek, sonra bunlara çözüm önerileri sunarak, istenilen nitelikte ve kalitede bir din eğitiminin verilmesine imkan hazırlamaktır. Kanaatimize göre, meslekî din eğitiminde yaşanılan sorunlar başlıca altı farklı etkenden kaynaklanmaktadır.           

 

1- DİN ÖĞRETİCİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

     a- Meslekî Bilgi Bakımından Yetersizlik

     b- Kişisel Gelişim Eksikliği

     c- Bütünleyici Olamamak

     d- Sorumluluk Bilinciyle Hareket Etmemek

    

2- DİN ÖĞRETİMİNDE BAŞVURULAN ESERLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

       a- Zayıf ve Uydurma Rivayetler İçeren Kitaplara Müracaat Etmek

       b- Farklı İhtiyaç ve Beklentileri Karşılayacak Nitelikte Eserlerin Mevcut Olmaması

 

3- DİN EĞİTİMİ ALANLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

        a- Üstün Zekaya Sahip Olanların Din Eğitimine Yönelmemesi

        b- İlgi ve Motivasyon Eksikliği

        c- Kendi Cemaati ve Grubundan Olmayanlara Karşı Önyargı ve Taassup İçinde Olmak

        d- Öğrenilen Bilgileri Tatbik Etmemek

 

4- SOSYAL ÇEVREDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

         a- Din Eğitimine İlginin Az Olması

         b- Din Eğitimi İle Meşgul Olanların Sosyal Statüsünün Düşük Olması

         c- Dünyayı Kazanmanın, Ahireti Kazanmadan Üstün ve Öncelikli Tutulması

 

5-  DİN EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

         a- İdareci Konumunda Olanların Yetkilerini Kötüye Kullanması

         b- Kurumun Misyon ve Vizyonunun Doğru ve İşlevsel Olarak Belirlenememesi

         c- Meslek Etiği Kavramının Yerleşmemiş Olması

 

 6-  YASAL ENGELLER

         a- Kur’an Öğretimine İlköğretimden Sonra Başlama Mecburiyeti

         b- Özel Din Eğitimi Kursunun Açılmasının Yasak Olması

         c- İmam Hatip Liselerinin Üniversite Sınavında Katsayı Mağduru Olması

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

7 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

  • Kategori: Anma Haftası 2017
  • Kategori: Anma Haftası 2016
  • Kategori: Anma Haftası 2015
  • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37