Rü'yet-i Hilâl Meselesi

Hz. Peygamber hilal görülürse Ramazan’a başlanmasını, havanın kapalı olması sebebiyle görünmemesi durumunda Şaban’ı 30 güne tamamlayıp daha sonra oruca başlanmasını istiyor. Buna sebep olarak ümmetin ümmî olmasını gösteriyor. O halde burada illet bilgi ve teknolojik konulardaki eksikliktir.

Zamanın değişmesi ile ahkamın değişmesi kuralını burada uygularsak, illet değiştiğine göre yani hesaplamalardaki ayrıntılar bilimin yardımı ile çözülebildiğine göre, bu konudaki ümmîlik kalkmıştır dolayısıyla da gözlem şartı da kalkacaktır.

Asıl hedef hilali gözle görmek değil, ayın başlangıcını tespit etmektir. Hz. Peygamber o dönemdeki zorunluluğu sebep göstererek bir çözüm sunuyor. Astronomi konusundaki bilgi eksikliğinin kalkması ile o zorunluluk kalktığına göre hilali gözle görmede ısrar etmenin yanlış olduğu sonucunu çıkarıyoruz.

Bu konu esasında metinleri yorumlama tekniği ile ilgilidir. Gayeye, sebebe bakmaksızın metinde ne geçiyorsa o şekilde anlayıp uygulamak –zahiri mezhebinin yaptığı gibi- bazen hükmün amacının ikinci plana itilmesine, araç olan unsurların amaç haline dönmesine sebep olabiliyor.

Dinin yüzyıllara cevap verebilmesi ve her çağın ihtiyacını karşılayabilmesi için nasların ne dediğinden daha önce ne demek istediğinin tespitine önem vermek gerekir. İslam hukuk tarihinde bu konuda birbirine zıt kutuplarda uç fikirler savunulmuştur. Herhalde en güzeli metni de yok saymadan gayeyi dikkate alarak hüküm vermektir.

Hilalin görünmesinde gözlem yapılmasının emredilmesinin sebebi bizzat Hz. Peygamber tarafından ümmetin bilgiye ulaşmadaki yetersizlik olarak gösterilmiştir. Bu böyle sürüp gitsin demek değildir. Ne zaman ki o konuda yeterli teknik bilgi elde edilir işte o zaman mevcut duruma göre hilal tespit edilir. 

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

57 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

  • Kategori: Anma Haftası 2017
  • Kategori: Anma Haftası 2016
  • Kategori: Anma Haftası 2015
  • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37