Çalışma Azmi

İnsanoğlu son derece meraklı bir varlıktır; bebeklik anından ölümüne kadar geçen süre, insanın ne derece meraklı olduğunu gösteren örneklerle doludur. Denebilir ki merak, insanı insan yapan özelliklerin başında gelir. Merak etmeyen bir varlık, etrafına karşı ilgisizdir. Bu ilgisizlik onun hayattan zevk almasına mani olur ve onu tembelliğe iter. İnsan ise merakı sayesinde pek çok şeye ilgi duyar. İlgi duyan insan, ilgilendiği şeye daha da yaklaşmak için yollar arar, çaba sarfeder. İşte merak, ilgi ve çaba sayesinde ilim ortaya çıkar. Yani ilim bir meyvedir; bu meyvenin ortaya çıkması söylediğimiz üç şeye, meraka, ilgiye ve gayrete bağlıdır. Bunlar olmadan ilim meyvesini yemek, kuru bir hayalden ibarettir.

Yüce Allah bizleri Kur'ân'da sürekli olarak harekete geçirecek yollara sevketmektedir. "Düşünmüyor musunuz", "Akletmiyor musunuz?", "Göklerin ve yerin nasıl yaratıldığına kafa yormuyor musunuz?" gibi beyanlarda bulunarak bizleri tefekküre, aklımızı çalıştırmaya ve tüm duyu ve duygularımızı devreye sokarak uyanık tutmaya davet etmektedir. Bu durum, Yüce dinimizin akla, tefekküre, ilme ve çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösterir. Necm suresinde yer alan: "İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır ve onun sa'y-ü gayreti mutlaka dikkate alınacaktır" ifadeleri, bizler için önemli anlamlar ifade etmektedir. Bu âyetin sadece müminlere yani inanmış insanlara seslenmediği açıktır. "İnsan" tabirinin kullanılmış olması bu açıdan çok manidardır. Bu demektir ki, dini görüşü, inancı, mezhebi vs. ne olursa olsun, her insan mutlaka çalışmasının karşılığını alacaktır. Yani bu anlamda karşılık, çalışmayla doğru orantılıdır. Biri artarsa diğeri de artar; biri azalırsa diğeri de azalır. Çalışıp da netice alamamak mümkün değildir; ancak belki karşılık bizim arzu ve beklentimizle her zaman örtüşmeyebilir. Bu âyette inanan-inanmayan bütün insanlar kastedilmiş olmakla birlikte, müminler için ilave kazançlar da söz konusudur. Çalışan mümin, herkes gibi hem maddî anlamda bir sonuca ulaşır, hem de -bundan belki daha önemli olarak- manevî dereceler kat eder, ecir ve sevap yönünde ilerleme kaydeder. Peygamberimizin, içtihat ederek insanların sorunlarını çözme noktasında seferber olan, gayret sarfeden müçtehitlerin her hâlükârda ecir alacağını haber veren müjdeleri burada hatırlanmaya değer. Buna göre müçtehit, şayet doğruya ulaşırsa iki türlü sevap almaktadır: Hem çalışma ve gayret gösterme sevabı, hem de doğruya ulaşma sevabı. Bununla birlikte hatalı sonuca ulaşan ve doğruyu yakalayamayan müçtehit de sevaptan mahrum kalmamakta, çalışma ecir ve sevabını elde etmektedir.

Kur'ân-ı Kerim her konuda olduğu gibi eğitim-öğretim ve insanları çalışmaya seferber etme konusunda da mükemmel esaslar ortaya koymuştur. Mesela dinimiz İslâm, asla dayatmaya dayalı bir eğitim usulünü benimsemez; aksine, ikna yolunu kullanır. Allah'ın kâinatı nasıl yarattığını ince ince anlatır. Bizlere vermiş olduğu sayısız nimetlerden uzun uzun bahseder. Bütün bunları yaparak, hiçbir şeyin gelişigüzel yaratılmadığı, kâinatın nizam ve intizam içerisinde süregeldiği, Allah'ın her şeyi usûlüne uygun bir şekilde ortaya koyduğu ve sünnetullah denilen kanunlara dikkat ettiği hususunda zihnimizi ve aklımızı canlı tutar. Bunları düşünmemiz gerektiğini vurgular ve Yaratıcımızı bizlere örnek gösterir. "Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanın" kutlu sözünün bir anlamı da bu olsa gerektir. Yani, sizler de Allah'ın yöntemini deneyin, O'nun gibi mükemmeli ortaya koyma yolunda adım atın, işlerinizi akla ve mantığa dayalı hale getirin diye bizi uyarmak istemektedir.

Günümüzde maalesef ilim ve tefekkür düzeyi olarak arzu edilen seviyeye henüz ulaşabilmiş değiliz. Evet, ilmin önünde önemli engeller vardır. Ancak, bunlardan hiçbiri bizi yıldırmamalıdır. Sürekli olarak çalışma azmi ve gayreti içerisinde olmak zorundayız. Dinimiz ve devletimiz için uykusuz kalmayı, bunların yücelmesi için yorulmadan, titiz bir şekilde çalışmayı kendimize şiar edinmeliyiz.

Her şeyden  önce bizler düzenli bir çalışma temposuna kendimizi alıştırmak durumundayız. Az ama düzenli bir çalışma bile, bizleri umulmadık hedeflere götürecektir. "İşlerin en güzeli, az da olsa devamlı olanıdır" buyuran Peygamberimiz bizler için çok önemli bir reçete sunmaktadır. En azından günde bir sayfa okumak, bir yılda 365 sayfa, on yılda 3650 sayfa okumak demektir. Bu hiç de küçümsenecek bir rakam değildir. Bir insanın bunu gerçekleştirmemesi için hiçbir sebep yoktur. Yeter ki, devamlılık sona ermesin ve zincirin halkaları kopmasın.

Kendimiz için buna benzer planlar yapmamız faydalı olur. Hangi meslekte çalışıyorsak, o mesleği en iyi şekilde icra edebileceğimiz yolları bulmak için mutlaka gayret sarfetmeliyiz. Doktor, mühendis, öğretmen, ilâhiyatçı, hukukçu vs. ne kadar meslek erbabı varsa, her birisi yaptığı işi Allah'ın rızasına ermek için bir vasıta kabul edip, gayret ve azim içerisinde çalışmaya devam etmelidir. Allah adına yapıldığı sürece her meslek kutsaldır; biri diğerinden üstün değildir. Hatta bir hizmetli veya temizlik işçisi bile işini iyi yaptığı takdirde Allah katında değerlidir.

Şanlı Peygamberimiz: "Şüphesiz Allah işini sağlam ve güzel yapanı sever" buyurarak bizleri ne güzel motive etmekte ve ne güzel moral aşılamaktadır. Onun bu kutlu öğüdünü baş tacı ederek ısrarcı bir şekilde mükemmele ulaşmak için bütün hücrelerimizle gayret göstermeli ve bu yolda Allah'ın yardım ve inayetini istemeliyiz. O'nun yardımıyla bu kutlu çabamız mutlaka güzel bir şekilde sonuçlanacaktır.

Ne mutlu, işini sağlam ve güzel yapan insanlara!

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

13 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

  • Kategori: Anma Haftası 2017
  • Kategori: Anma Haftası 2016
  • Kategori: Anma Haftası 2015
  • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37