Beden ve Ruh Dengesi

İnsan, beden ve ruhtan müteşekkil olarak yaratılmış mükemmel bir varlıktır. Yüce Yaratıcımız tarafından ona verilen bu özellik insanın ne kadar kadri yüce bir varlık olduğunu göstermektedir. "Şüphesiz biz Âdemoğlunu çok şerefli kıldık" âyeti, insanın bu mükemmel yönüne işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında istisnasız her insan saygıya değerdir; inansın veya inanmasın, Yaratıcısının farkında olsun ya da olmasın durum değişmemektedir.

Ancak insanın mükemmel bir şekilde yaşantısını devam ettirmesi, yine yaratılıştan getirdiği ruh-beden dengesini korumasına bağlıdır. Bu denge, onun ayakta sağlam durmasını sağlayan çok önemli bir unsurdur. Bu dengenin bozulması ile insan, sağlıklı düşünme ve yaşama yeteneğini kaybeder. Sözgelimi, kendini tamamen rûhî bir hayata hapseden ve "ruhban hayatı" yaşayan, buna karşılık dünyevî ihtiyaçlarını ihmal eden birisi son derece sağlıksız bir yaşam tarzını tercih etmiş olmaktadır. Bunun aksi de söz konusudur. Yani, sadece bedenî ihtiyaçlarını temin eden, ancak tefekkür, ibâdet, sevgi-saygı gibi manevî unsurları ihmal eden birisi de sağlıklı sayılamaz. Asıl önemli husus, beden ve ruh dengesini sağlayarak, her ikisine de gereken önemi, gerektiği kadar vermektir. Bu hususu Yüce Allahımız Kur'ân-ı Kerîm'inde: "Allah'ın sana verdiği şeyler konusunda âhiret yurdunu arzula; fakat dünyadan nasibin de sakın unutma!" buyurarak anlatmaktadır.

Buna göre bizlere düşen, her hususta âhiret hayatının, yani ölüm ötesi yaşamın menfaatini tercih etmek; bununla birlikte dünyayı da ihmal etmemektir. Dünya hayatımız da âhiretin bir tarlasıdır. Âhirette güzel hasat yapabilmemiz, en başta dünya hayatının hakkını verebilmemize bağlıdır. Âhiretin azığı, yani orada ihtiyaç duyacağımız şeyler, ancak dünyada hazırlanabilir.

Bir gün Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ashaptan üç kişinin almış oldukları bazı kararlar haber verildi. Buna göre, o üç kişiden biri, sürekli gece namazları kılacağına ve hiç uyumayacağına dair Allah'a söz vermişti. Diğeri, her gün oruç tutacağına, hiçbir gününü oruçsuz geçirmeyeceğine; üçüncüsü de asla kadınlara yaklaşmayacağına yemin etmişti. Onların bu durumu ve aldıkları kararlar Hz. Peygamber'i son derece sinirlendirmişti. Çünkü böyle bir duruma normal bir insanın tahammül edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Hz. Muhammed (s.a.) ashâbını ve bütün ümmetini en güzel şekilde terbiye etmek ve onları mükemmel bir biçimde eğitmek üzere gönderilmiş müstesna bir öğreticiydi. Onun eğitim sisteminde, insana gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemek yoktu. Hz. Peygamber, o üç şahsı karşısına alıp kayda geçirilmesi ve asla unutulmaması gereken şu çok önemli açıklamasını yaptı: "Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en fazla korkanınız benim! Buna rağmen ben, geceleri hem uyur hem de namaz kılarım. Gündüzleri bazen oruç tutar, bazen de tutmam. Ve kadınlarla da birlikte olurum, onlardan ayrı yaşamam."

Bu önemli açıklamalar hepimiz için hayatî değer taşır. Dinimiz İslâm, mutlaka ruh-beden dengesini gözetmemizi emreder. Bazı dinlerdekinin aksine İslâm'da asla ruhbanlık yoktur. Yani insanın kendisini manastırlara veya ibadethanelere kapatarak dünya ile ilişkisini kesmesi, dünyevî ihtiyaçlarından uzak durması, kesinlikle Yaratıcımızın ve O'nun kutlu Peygamberinin memnun olacağı işlerden değildir.

Bizleri en iyi tanıyan, şüphesiz bizi yaratan Allah'tır. "Yaratan hiç bilmez mi / hiç bilmez olur mu?" âyeti bunun bir ifadesidir. İşte bizi en iyi tanıyan, bizi bizden daha iyi bilen, ihtiyaçlarımızı en iyi bilen Yüce Mevlamız, bizim için en sağlıklı yolun ruh ve beden dengesine dayalı bir hayat tarzı olduğunu belirtmektedir. Ruh ve beden, bir uçağın uçmasını sağlayan iki kanadı ifade eder. Kanatlardan birinin olmaması, o uçağın uçmasının önünde çok önemli bir engel teşkil eder.

Sonuç olarak, ifade edebiliriz ki; ne ruhu olmayan bir bedene, ne de bedeni olmayan bir ruha insan denebilir. Mükemmel insan, ruhu ve bedeni tam anlamıyla sağlıklı olan insandır.

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

14 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

  • Kategori: Anma Haftası 2017
  • Kategori: Anma Haftası 2016
  • Kategori: Anma Haftası 2015
  • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37